TÜM YÜZ DERNEĞİ

Derneğimiz 2022 yılında Dr. Orhan Alan önderliğinde Yüz Estetiği ile ilgilenen meslektaşlarımızın maddi ve manevi haklarını korumak, yaşadıkları sorunlara yönelik toplantılar düzenlemek, çözüm yolları üretmek ve bunun için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmak, üyelerinin mesleki sorunlarını hukuki yönden desteklemek ve yüz estetiği konusunda halk sağlığını koruyucu ve halkı bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. 

Ayrıca yüz estetiği alanını ve üyelerinin mesleki bilgi-becerilerini geliştirmeye yönelik yurt içi ve yurt dışı toplantı, kurs, konferans, çalıştay, kongre gibi faaliyetlerde bulunmak, eğitimler vermek, yayın yapmak, bilimsel araştırmalar yapmak öncelikli amaçlarındandır. 

Derneğimiz kurulduğu ilk yıl 200 üye sayısına ulaşmıştır.