YÖNETİM KURULU

 

DR. ORHAN ALAN

BAŞKAN

DR. GÜVEN YILDIRIM

BAŞKAN YARDIMCISI

DR. SİNEM DEMİRDELEN

SEKRETER

DR. TURHAN SAN

SAYMAN

DR. UFUK YANBULOĞLU

BASIN & HALKLA İLİŞKİLER

DR. GÜZİN AKKUZU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

DR. CEM DOĞAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

  

 

 

DANIŞMA VE ONUR KURULU ÜYELERİ

 

PROF. DR. HALİS ÜNLÜ

PROF. DR. CEMAL CİNGİ

DR. MAZHAR ÇELİKOYAR